Baner KALKULATOR

 

Strona główna

 

TYTUŁ  WYKONAWCZY  TW-1(3)

  

    Dla dokumentów kalkulatora zawierających należności o  charakterze publiczno-prawnym   można   wystawiać przy użyciu   dynamicznie  tworzonych formularzy  wielopozycyjne  tytuły  wykonawcze TW-1,   odpisy tytułów,  dalsze tytuły  wykonawcze, zmienione tytuły wykonawcze i zmienione/dalsze tytuły wykonawcze.

   Tytuły wykonawcze mogą być również wystawiane bez wykonywania rozliczeń należności   z   wykorzystaniem   kalkulatora.    Użytkownik  korzysta wówczas z programu jak z edytowalnego  formularza. Funkcja ta jest również dostępna w bezpłatnej demonstracyjnej wersji programu. Program można pobrać ze strony: www.bdmb.pl/download

 

tw1_01

Przejście do funkcji edytowalnego formularza TW-1: po wyświetleniu okna głównego programu naciśnij "F5" i dalej w podmenu NARZĘDZIA  wybierz  "Wystawianie tytułu wykonawczego TW-1(3)".

 
tw1-02

Okno parametrów które należy określić przed przejściem do wprowadzania danych  formularza. W tym przypadku utworzony formularz zawierać będzie w części A bloki A1 i A2. Liczba bloków części E formularza zależna będzie od liczby  należności których dane wprowadzi użytkownik . W konkretnym przypadku utworzony dynamicznie formularz nie będzie zawierał części niepodlegających wypełnieniu.
 
tw1a
      
           tw1b  

    Okno programu zawierające  przykładowe dane (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez osobę uprawnioną) na podstawie
których zostanie wydrukowany tytuł wykonawczy.   Dane należności umieszczone są w tabeli sporządzonej na podstawie rozliczeń należności
przeprowadzonych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego. Takie części formularza jak A2,B,C i D  włączane są  do formularza
w zależności od rodzaju zobowiązanego.

   Dane adresowe organu egzekucyjnego zostaną wykorzystane do sporządzania zawiadomień o zmianie należności
objętej tytułem wykonawczym.

 menu_TW

Menu funkcji programu związanych z wystawianiem tytułu wykonawczego.

 

tw1c  

Okno dialogowe drukowania wielostronicowego tytułu wykonawczego TW-1. Program posiada również możliwość wydrukowania pustego dowolnie skonfigurowanego przez użytkownika formularza tytułu   wykonawczego.
 
tw1d1


tw1d3

   Przykład trzystronicowego TW-1(3) wystawionego dla zobowiązanego będącego osobą fizyczną, który obejmuje 11 należności pieniężnych z tytułu zwrotu od osoby uprawnionej nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.  
    W tytule z uwagi na to, że naliczane są odsetki ustawowe tj. odsetki których stawka podlega zmianom nie podano w pozycji E7  stawki odsetek. W przykładowym przypadku nie jest też wymagane podanie kwot odsetek jak również daty do której należność  może być dochodzona.
Tytuł nie zawiera bloku "H" gdyż znajduje on zastosowanie tylko w przypadku wystawiania dalszego tytułu wykonawczego.
   W części F w poz.3 i  4 podano NIP i REGON gminy (dopuszcza się również podanie  danych urzędu gminy).

zawiadomienie

Przykład zawiadomienia organu egzekucyjnego o zmianie należności pieniężnych objętych tytułem wykonawczym TW-1.