Baner KALKULATOR

 

Strona główna
Formularz zamówienia

 

    Użytkownik po pobraniu programu automatycznie uzyskuje licencję na używanie programu w wersji demonstracyjnej pod warunkiem zaakceptowania postanowień zawartych w dokumencie:  "Regulamin udzielania licencji na używanie programu komputerowego BDMB-ODS".

    Pełna wersja programu staje się dostępna po nabyciu dwuletniej licencji pełnego dostępu która udzielana jest na podstawie postanowień zawartych w dokumencie: Regulamin udzielania licencji .

   Cena dwuletniej licencji na używanie programu w pełnej wersji na pojedynczym stanowisku komputerowym wynosi:

                 360 zł  (brutto)

    Dopłata do ceny licencji za używanie programu w pełnej wersji na każdym kolejnym stanowisku wynosi: 120 zł (brutto).

   Wersja demonstracyjna umożliwia  korzystanie w pełnym zakresie z waloryzatora kwot oraz z kalkulatora podręcznego który pozwala na obliczanie odsetek od pojedynczych należności, natomiast rozliczanie należności posiada ograniczenie co do zakresu  podawanych dat:  "rozliczenie na dzień".

    Zakup licencji wymaga złożenia w firmie BDMB zamówienia w formie elektronicznej lub papierowej. Zamówienia należy sporządzać przy pomocy programu BDMB-ODS. Tak więc w pierwszej kolejności należy pobrać program a następnie przy jego pomocy sporządzić zamówienie.

   W menu głównego okna programu:

           Opcje/Licencja na używanie programu/Jak uzyskać licencję?

znajduje się szczegółowy opis postępowania zmierzającego do uzyskania licencji pełnego dostępu.

BDMBODS

                Przejdź do strony pobierania programu BDMB-ODS